Odkazy

Projekt Forlog – populárne aj odborné články zaoberajúce sa včasným stredovekom, historickou rekonštrukciou a staroseverskou kultúrou

Humans of Reenactment – krátke rozhovory so zaujímavými osobnosťami reenactmentu

Archeologické múzeum SNM v Bratislave

Kovlad – zoskupenie skvelých slovenských remeselníkov

Róbert Môc – výrobca mečov zo Slovenska za použitia tradičných technológií

Henrieta Môcová – výroba tradičných i netradičných strieborných šperkov

Academia.edu – odborné práce akademikov

Curia Vitkov – projekt z ČR venujúci sa primárne rekonštrukcii velmožského dvora z 12. storočia

Knyght Errant – 

Archeológia SK – 

Hradiská OZ

Dimicator – stránky skupiny Rolanda Warzechu