Ponuka

Svjatogor ponúka ukážky zo života predveľkomoravských Slovanov

-dobový tábor
-historickú kuchyňu a ochutnávky
-ukážky dobového života a remesiel
-historický sprievod

-prezentáciu historických odevov, vybavenia a zbraní
-ukážky kontaktného boja v zbroji