Zúčastnili sme sa

2018

Komorné podujatie skupiny Fólkvang
Noc múzeí a galérií 2018 v Archeologickom múzeu SNM
II. Fórum včasného stredoveku – organizovali sme!

2017

Festival včasného stredoveku Utgard 2017
Cyrilometodské slávnosti v Bojnej 2017
Pribinova Nitrawa 2017

Stredovek pri Dunaji 2017
Noc múzeí a galérií 2017 v Archeologickom múzeu SNM

Flora Fest Sereď
 – kultúrny program na Námestí slobody v Seredi

Budmerická fazuľovica 2017
Fórum včasného stredoveku – organizovali sme!

2016

Pezinské vinobranie
Staroslovanská Divinka 2016
Utgard 2016
– včasnostredoveký festival
Pribinova NItrawa 2016 – historický festival v meste Nitra
Stredovek pri dunaji 2016
Noc múzeí a galérií 2016 v Archeologickom múzeu SNM
Ivánska májovica

2015

Pezinské vinobranie
Staroslovanská divinka 2015
Deň obce Budmerice
Pribinova Nitrawa 2015
Stredovek pri Dunaji 2015
Noc múzeí a galérií 2015 v Archeologickom múzeu SNM
Ivánska májovica

2014

Pezinské vinobranie
Deň obce Budmerice
Pribinova Nitrawa 2014
Stredovek pri Dunaji 2014
Noc múzeí a galérií 2014 v Archeologickom múzeu SNM
Ivanská májovica

2013

Festival Devín – 10. ročník
Pribinova Nitrawa
Cyrilometodské slávnosti v Bojnej
Rytieri na Kráľovej lúke
Ivanská májovica