Zborslav

Zborslav je pánom tejto družiny, mladým kniežaťom a synom kniežaťa Slavoja.

Už ako mladík sa vyznamenal v boji i vo velení, čo ho jasne predurčilo na nástupníka svojho otca Slavoja.