Svätoboj

Svätoboj je prvým družiníkom a zástupcom kniežaťa Zborslava. Vedie Zborslavovu družinu do boja a chráni samotné knieža.

Kým Zborslav dospáva namáhavú hostinu, Svätoboj naháňa družiníkov a nedá pokoja celému hradisku.