Sichar

Franský kupec Sichar prikvitol na hradisko ešte za vlády Slavoja. Predáva miestnym družinám kvalitné franské zbrane a šperky, no taktiež sa snaží z úzadia ovplyvňovať rozhodnutia nášho kniežaťa.