Bajan

Po rozpade Avarského kaganátu sa časť Avarov nechala pokrstiť a vstúpila do služieb Frankov. Avšak niektorí neboli spokojní s takým poriadkom a medzi nimi aj bojovný tarkan Bajan. S pár vernými odmietol krst a zavítal na hradisko kniežaťa Zborslava, ktorému prisahal vernosť.