Videli ste túto devu?

Po hradisku sa pohybuje podozrivá neznáma deva. Nenápadne si píska a nosí podivné balíky a vrecia.

Podľa veliteľa stráží jej brada šteklí na líci.

Prosíme všetkých verných aby jej výskyt okamžite hlásili prvému družiníkovi!