Erich

Kováč Erich prišiel z Franskej ríše spolu s kupcom Sicharom. Podobne ako on, usadil sa na hradisku Zborslava a venuje sa kováčskemu remeslu a lovu v priľahlých lesoch.

Jeho mottom je: „Najlepšou sekerou je kladivo.“