Chystáme sa

V roku 2018 nás môžete stretnúť na týchto akciách:

  30.6. – 1.7.2018 : Utgard 2018 – Festival včasného stredoveku
7.7.2018             : Cyrilometodské slávnosti v Bojnej
11.8.2018           : Veligrad 2018 – Boj o hradiště