Slavomír

Slavomír stojí v predných radách Zborslavovej stálej bojovej družiny. Vo voľnom čase rád leží.