Borimír

Borimír má na starosti komoru, sýpky a taktiež pivnice s vínom, pivom a medovinou. Jeho starostlivosť však musí vyvážiť aj schopnosť v boji, keď sa hladní a vyprahnutí družiníci dobýjajú k chutným zásobám.