Kandich

Kandich  stojí pri svojom niekdajšom veliteľovi Bajanovi v ľahkej zbroji s dlhou kopijou, či so sekerou a bije sa za slávu Zborslava.

Je naším ebenovým polobohom hrnúcim sa do kažého boja.