Slavoj

Slavoj je otcom kniežaťa Zborslava a pred ním bol pánom hradiska. Jeho osud je bližšie neurčený. Niekto tvrdí, že je KIA, avšak kórejskí cestovatelia to nepotvrdili.