Gorislav

Gorislav zavítal do družiny Zborslava len nedávno, avšak ukázal sa ako pracovitým a verným členom jeho družiny.