post

THE EARLY MEDIEVAL FORUM – Report (English)

The Early Medieval Forum (Fórum včasného stredoveku) took place on the 3rd of February in the Archaeological museum in Bratislava. The aim of this event was to unite the enthusiasts on the early middle ages reenactment, especially the reenactors, the achaeologists and historians or the craftsmen. The idea was to create a platform for all these enthusiasts to get to know each other, share their knowledge, present their ideas and concepts, broaden their horizonts and participate on the discussions.
Slovenská verzia TU (article in Slovak).

Read More

post

Fórum včasného stredoveku (Early Medieval Forum) – report

Dňa 3.februára 2017 sa v Archeologickom múzeu v Bratislave konalo komorné diskusné fórum pod názvom Fórum včasného stredoveku (Early Medieval Forum). Podujatie malo združiť záujemcov o rekonštrukciu včasného stredoveku z radov reenactorov, odborníkov, remeselníkov i amatérskych záujemcov, priviesť ich na jedno miesto a poskytnúť im priestor na rozšírenie svojich znalostí, nadviazanie kontaktov a vedenie kvalitnej diskusie.
English version here.

Read More

post

Early medieval forum / Fórum včasného stredoveku (FVS)

   The Early medieval forum / Fórum včasného stredoveku (FVS) will take place
February 3, 2017 in Archaeological Museum of the Slovak national museum in
Bratislava, Slovak republic. The project is organised by Marobud reenactment group from Czech republic and Svjatogor from Slovak Republic. Read More