Fórum včasného stredoveku (Early Medieval Forum) – report