ČLÁNKY

2. septembra 2017

Meče s trojuholníkovou hlavicou z územia Slovenska

Včasnostredovekým mečom z územia Slovenska nebola v posledných rokoch venovaná komplexnejšia publikácia ani veľká pozornosť. Okrem niektorých notoricky známych nálezov (napr. Blatnický meč), nie je z nášho […]
8. marca 2017

THE EARLY MEDIEVAL FORUM – Report (English)

The Early Medieval Forum (Fórum včasného stredoveku) took place on the 3rd of February in the Archaeological museum in Bratislava. The aim of this event was […]
8. februára 2017

Fórum včasného stredoveku (Early Medieval Forum) – report

Dňa 3.februára 2017 sa v Archeologickom múzeu v Bratislave konalo komorné diskusné fórum pod názvom Fórum včasného stredoveku (Early Medieval Forum). Podujatie malo združiť záujemcov o rekonštrukciu […]
4. decembra 2016

Early medieval Petersen type H sword from Smolenice, Slovakia – reconstruction

After deciding to aquire a new, historicaly accurate sword for my reenactment activities, I was seeking an appropriate finding best suited for my region and period of […]
1. decembra 2016

Early medieval forum / Fórum včasného stredoveku (FVS)

   The Early medieval forum / Fórum včasného stredoveku (FVS) will take place February 3, 2017 in Archaeological Museum of the Slovak national museum in Bratislava, […]
30. novembra 2016

Seminar on Viking sword and shield by Dimicator / July 9-10, 2016 Bärnau, Germany

In the July 9-10, 2016 I had the honor to attend a weekend class held by Roland Warzecha – Dimicator,  on the individual combat with a […]