ČLENOVIA

O NÁS


Skupina rekonštrukcie histórie Svjatogor vznikla v Bratislave, na jar roku 2002, pod pôvodným pod názvom Ni Emmens a Jej počiatočným zameraním bola éra vrcholného stredoveku, t. j. 14. – 15. storočia. Od roku 2006 sa Ni Emmens, ako jedna z mála slovenských skupín začala venovať legendami opradenému obdobiu starých Slovanov. Postupne vyvstala potreba nového mena, ktoré by lepšie odrážalo našu činnosť a zvučne evokovalo cieľ našich záujmov. Rozhodli sme sa pre názov Svjatogor a v rokoch 2015 až 2016 došlo k zmene mena skupiny i OZ, pod ktorým pôsobíme. Upresnili sme taktiež predmet nášho záujmu, za ktorý sme vybrali rekonštrukciu včasnostredovekého života a družiny slovanského veľmoža na počiatku 9. storočia na území Slovenska. V niektorých našich vystúpeniach sa okrem čias Veľkej Moravy a predveľkomoravského obdobia ponárame aj do bájnych čias Samovej ríše a počiatkov Slovanov na našom území. 

ČLÁNKY